Netlaw Advocatenkantoren

Samenwerkingsverband van grotere Nederlandse advocatenkantoren,
waarin circa 500 advocaten en (kandidaat-) notarissen werkzaam zijn.

Welkom bij Netlaw Academy

De Netlaw Academy® is het opleidingeninstituut van Netlaw.
Deelname aan de aangeboden opleidingen is uitsluitend voorbehouden aan degenen die werkzaam zijn in de advocatenkantoren van Netlaw.
Sinds 1996 is Netlaw door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling voor de Permanente Opleiding Advocatuur, inmiddels vallend onder de Verordening op de Vakbekwaamheid.
Daarnaast organiseert de Netlaw Academy aanvullende opleidingen voor advocaten en anderen in de Netlawkantoren.

Erkende Opleidingsinstelling Advocatuur

Nieuws

Onder deze link vindt u de opname van het online webinar KEI: ‘Let’s get digital’. Dit twee uur durende webinar geeft recht op 2 juridische PO-punten indien u het hele webinar heeft gevolgd. Aanmelden bij Netlaw hoeft niet. Aansluitend aan het webinar wordt u een aantal controlevragen gesteld. Indien u deze vragen juist heeft beantwoord worden uw PO-punten bijgeschreven op uw jaarcertificaat van Netlaw.

Eerstvolgende opleidingen

07 december 2016
Civiele effecten van de Wet Handhaving Consumentenbescherming
Lees meer >>

08 december 2016
Reclamerecht en Actualteiten Intellectuele Eigendom
Lees meer >>

20 december 2016
Impact en Overtuigingskracht met Pleiten
Lees meer >>